Vaccination i Stockholm är enkelt. Det finns många mottagningar som kan hjälpa till med just detta. Om man som privatperson i Stockholm är osäker på om man följt det svenska vaccinationsprogrammet bör en se över sin vaccination. Om man är äldre eller tillhör en riskgrupp kan man fundera på att fixa vaccination mot säsongsinfluensa, det finns på många ställen i runt om i staden.

Vaccination skyddar mot sjukdomar

Om alla vaccinerar sig så skyddas Sverige även mot sjukdomar som redan har utrotats här. I Sverige finns ett vaccinationsprogram som alla rekommenderas följa. I detta program ingår skydd mot sjukdomar som till exempel stelkramp och difteri. Många kommer nog ihåg när denna spruta togs i fyran i grundskolan. I det svenska vaccinationsprogrammet ingår även vaccination mot kikhosta, polio, röda hund, mässling och påssjuka. Om man vet att man inte har följt vaccinationsprogrammet av någon anledning så bör man se över ditt vaccinationsskydd. Kanske har man bott utomlands när man var barn eller av någon annan anledning inte deltagit. I Stockholm finns många mottagningar för vaccination som kan hjälpa dig som privatperson med vaccination. Med en enkel googling hittar man sin lokala klinik i Stockholm.

Vaccination mot influensa i Stockholm

Influensavaccin erbjuds till de som ingår i riskgrupper samt för äldre pensionärer i Uppsala och Stockholm för säsongen 2019/2020 från och med november 2019. Om man inte tillhör någon av dessa grupper så kan man vaccinera sig mot influensa i Stockholm men måste då betala för sin vaccination. Barn från 6 månader och vuxna kan vaccinera sig mot influensa. Influensa finns i hela världen och det orsakas av ett virus som sprids via luften. Under vintermånaderna januari och februari så brukar influensan vara som mest aktiv i Sverige. Detta bör man veta innan man vaccinerar sig mot influensa:

  1. Räkna med ett skydd i 6-12 månader, kortare om man är äldre eller har nedsatt immunförsvar.
  2. Influensa kan ibland utvecklas till en allvarlig sjukdom och dödlighet förekommer. Detta gäller främst äldre eller personer med nedsatt immunförsvar eller kroniska sjukdomar. Detta genom att influensan gör att dessa personer blir mottagliga för andra sjukdomar som i sin tur kan leda till döden, så som: hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och lunginflammation. 
Dessa grupper erbjuds därför vaccination mot influensa i Stockholm.